Om projektet

Projektet Computerspil og hverdagsliv sætter fokus computerspil og spillevaner i hverdagen. Det er finansieret af ludomanimidlerne og administreres af Institut for medier, erkendelse og formidling, Københavns Universitet

Projektet har til formål at anlægge en sociologisk funderet vinkel på problematiske spillevaner. Det vil sige, fremfor på forhånd antage, at der er tale om et psykologisk defineret “afhængighedsproblem” ønsker vi at se spillevanerne – normale såvel som afvigende – i sammenhæng med den hverdag, de optræder i, og beskrive eventuelle problemer eller konflikter på det grundlag.

Projektet består i to overordnede dele: En spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2014 og havde til formål at afdække generelle spillevaner blandt 10-18årige i Danmark. Interviewundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2015 og havde til formål at studere udvalgte spillemønstre i deres hverdagssammenhæng.

Projektet er nu afsluttet og der er udgivet en bog og to arbejdspapirer i projektet, som alle er open access og tilgængelige via denne hjemmeside. Der er desuden blevet udgivet en række forskningsartikler som man læse om under publikationer. Der er også planlagt et bredere informationsmateriale, som forventes udgivet i efteråret 2019.