Om projektet

Projektet Computerspil og hverdagsliv sætter fokus på computerspil og spillevaner i hverdagen. Det er finansieret af ludomanimidlerne.

Projektet lægger det hverdagssociologiske perspektiv på problematiske spillevaner. Det vil sige, fremfor at vi på forhånd antager, at der er tale om et “afhængighedsproblem” ser vi spillevanerne i sammenhæng med den hverdag, de optræder i, og beskriver problemer eller konflikter på det grundlag.

Projektet består i to overordnede dele: En spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2014 og havde til formål at afdække generelle spillevaner blandt 10-18 årige i Danmark. Interviewundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2015 og havde til formål at studere udvalgte spillemønstre i deres hverdagssammenhæng.

Projektet er nu afsluttet og der er udgivet en bog og to arbejdspapirer i projektet, som alle er open access og kan findes her.